Store Scene

Genre: Debat

Kunst og videnskab

Gratis arrangement
  • Spilleperiode

    Onsdag 29. marts 2017

  • Varighed

    2 timer

Forestillinger

Optakt til Kulturmødet 2017

Kan kunst og videnskab bruge hinanden?
Kunst og videnskab har historisk levet adskilte og uden nogen markant dialog. Men begrebet videnskab er under revision og kunsten er ved at komme ud af sin skal. Vi drøfter ligheder, forskelle og mødepunkter for de to i erkendelse af, at de i hvert fald har dét tilfælles, at de er afgørende for samfundet og for det enkelte menneske.

Videnskaben forsker og kunsten udforsker, men er det ikke det samme? Er der ikke i begge tilfælde tale om grundforskning med det formål at opnå indsigt og forståelse?

Kunst og videnskab udtrykker sig forskelligt. Kunsten har sine æstetiske sprog, videnskaben evidens-baserede resultater, beskrevet i afhandlinger, forelæsninger m.v. Er der ligheder mellem dem – og mødepunkter?

Kunst og videnskab har indiskutable krav om frihed og integritet, uafhængighed af politiske og økonomiske interesser og uindskrænket frihed til at ”skabe” uden indblanding. Bør de to danne fælles front mod trusler mod denne frihed?

Kan kunstnere være videnskabsfolk og omvendt? Kan de samme metoder og mål rummes i én person og én proces? Hvis, hvordan ser sådan et menneske så ud og hvordan virker og udtrykker det sig?

I panelet sidder:
Ann-Dorte Christensen, professor sociologi
Henrik Godsk, billedkunstner
Henning Jørgensen, professor statskundskab
Birgit Løkke, komponist
Lasse Andersson, Phd , architect m.a.a., og kreativ direktør
Lene Tanggaard, professor kommunikation

Moderator: Evanthore Vestergaard

Der vil være kunstneriske indslag undervejs.

Arrangeret af Aalborg UniversitetKulturmødet og Aalborg Teater

Publikum mener

Rasmus Andreasen

Relevant og indsigtsfuld

2. April 2017

Ulla Holst

Det var en dejlig aften på teatret. Panelet var inspireret til at fortælle. Især syntes jeg Henning Jørgensen var meget klar i sin formulering og skar fint igennem. Jeg kunne vældig godt lide Birgit Løkkes musik fra cellerne. Det var da et fint eksempel på kunst og videnskab. Tak for det.

1. April 2017

Katrine Schumann

Jeg havde forventninger om, at det netop var samspillet mellem kunst og videnskab, der skulle udforskes og debatteres af paneldeltagerne. Der var små ansatser til det – men moderator var en absolut katastrofe ifht. sit job, og fik meget konsekvent undermineret paneldeltagernes mulighed for at løfte spørgsmålene og hinanden.

31. March 2017

Kell Ivan Thygesen

Spørgsmål og svar var relevante, og her dagen derpå sidder jeg med et konglomerat til et (levende) nuanceret overordnet billede, som ikke kunne have været skabt uden det ‘spændingsfelt’ som panelet lagde op til. Desværre havde Clement Kjærsgaard en klon med i forestillingen, som ikke som moderator var det mest befordrende . Uden jeg selv havde prøvet at notere lidt undervejs, er jeg bange for, at det ikke ville være mere end et trivielt underholdningsshow, der havde stået tilbage i erindringen, foruden et par genkendte egne kæpheste. Noter Spm 1: Har videnskab og kunst fælles mål, trods det hedder hhv forske og udforske? Leonardo da Vinci, Goethe, J Naisbitt, Knaussgård blev i denne rækkefølge nævnt; Løsrevne ytringer/ citater fra debatten: Kunsten er som vores drømme, ‘storslået unyttigt’, qva videnskaben er det nyttige (magtfulde) / “Den skønne tænkning” (Bogtitel) / Videnskab skal være for alle (objektiv?), kunst er (fra den enkelte) til den enkelte (subjektiv?) / Psykologstuderende opfordres til også læse skønlitteratur / kunst er sociologisk begrebsdannelse. Spm 2: Hvordan er frihedsgraden/ behovet i hhv forskning / udforskning? Løsrevne ytringer: Penge sætter grænser i begge områder / uden irrationel kunst bliver individet og samfundet sygt / man har et kald som vil ud, trods alt / uni tiltrak engang de stridbare enere, det gør det ikke mere, der findes intelligens-arbejdere, de intellektuelle (meningsdannere) må finde andre veje. Spm 3: Han/ skal kunstnere blive videnskabsmænd og vis a versa? Løsrevne ytringer: Man skal blive ved det man er god til og finde samarbejdspartnere (flere i panelet fortalte om egne erfaringer sådanne projekter) / større mod til alternative formidlingsformer i USA (Burnin’ Man?) / forskning bør ikke kun være for en håndfuld indviede fagkolleger, ‘frugten’ skal udfoldes, ‘objektiveres’ bredt / hvorfor slutter kreativiteten i 0. klasse / Dostojevski og Balzac nævntes / ‘den store fortælling’ sluttede med postmoderniteten, der var ikke mere at fortælle / ‘den store teori’ er ikke kun progressiv, den er også hæmmende (for outsiderne) / Olafur Eliasson blev fremhævet som et forbillede. Mit spørgsmål om helbredelse/ forebyggelse af individ og samfund som et legitimt værdiparameter for kunst og videnskab, blev ikke stillet, da jeg gik hjem i pausen, før spørgsmål fra salen. Jeg var simpelthen bange for at alt ville drukne i moderatorens manglende evne til at moderere sig, og morgendagen venter jo (ikke).

30. March 2017

Grethe Lindholmer

En interessant aften, der gav god forståelse for et muligt samspil mellem kunst og videnskab, især livfuldt demonstreret af Birgit Løkke og også af Henrik Godsk. Han talte også om at kunsten stiller spørgsmål og søger svar, og når det ikke lykkes at finde svaret, er der noget interessant at overveje. (sådan ca husker jeg det). Jeg mangler at få dette belyst. Hvad er det kunsten spørger om, og hvordan ses det, om der er et svar? I videnskaben er dette mere indlysende. Ann- Dorte og Lene Tanggaard viste også, at deres forskning befrugtes af samarbejdet med kunsten. Godt at se forbindelsen til levet liv og mærke den “uforfærdethed”, som lene talte om. Og modet til at sige det, jeg ser som forsker, være stridbar (Henning Jørgensen.) Jeg har ikke nævnet Lasse Tanggaard, har åbenbart ikke lige fanget noget af det, han sagde – og det behøver ikke at være hans skyld. – En god oplevelse at dele denne aften med så mange , også unge.

30. March 2017

Eva Christina Nymand

Meget spændende synsvinkler. Dejligt med prænsentation af kunstværker Ordstyrer, skal være sin rolle mere bevidst og lade panelet tale

30. March 2017

Lone Rothmann

Jeg synes, at det var et inspirerende arrangement, men for folk, som måske ikke er højtuddannet eller kender meget til kunst, ville have svært ved at følge med i panelets snak…. Det skulle jo gerne få alle mennesker fra alle lag i samfundet til at få øjnene lidt mere op for viden, kultur og kunst. Jeg selv nød det og har bestemt ikke fortrudt, at jeg brugte en aften på “Kunst og Videnskab”.

30. March 2017

MR

Gode og inspirerende og saglige debatører, der efterlod noget at tænke over.

30. March 2017

xxxxxxx

Spændende aften med interessante indlæg. Dog fyldte ordstyreren lidt rigeligt, det var jo ikke ham, vi var kommet for at høre.

30. March 2017

Hanne Baden

Vi overværede i går opstarten til Kulturmødet på Mors. Det var en spændende diskussion om forholdet mellem videnskab og kunst med mange inspirerende indlæg om samspil og forskelle. Vi vil glæde os til at møde panelet igen på Mors og håber, at de vil få lejlighed til at føre flere uddybende samtaler. Det fortjener emnet.

30. March 2017

Anette Christensen

Fantastisk dygtige debattører, der formidlede stof på en almen forståelig møde med respekt for det faglige niveau. Sindssygt spændende og refleksionsinitierende. En ordstyrer der magtede sin rolle usandsynligt dårligt. HAvde mere fokus på at høre sig selv fortælle ting, han ikke helt havde styr på. Lovede stram styring – overskred tid med 35 minutter – uden øje for salens spørgsmål – fordi han selv var vigtigere. HAlvflabet overfor debattørerne nogle gange uden at høre hvad de sagde. Han var en katastrofe i et ellers fantastisk spændende og opbyggeligt arrangement. TAk for det

30. March 2017

Betinna Jeppesen

For dårligt det var overskredet med 30 minutter+. Personligt nød jeg dialogen men det er ikke i orden at ordstyrer er mere glad for at være høre egen stemme end en af debattørerne.

30. March 2017

Mere teater?

Få nyheder og særlige tilbud fra Aalborg Teater