Tilbage til nyheder

EFTERLYSNING: 20 kunstnere søges til at vandre i Aalborg og omegn

5. februar 2021

Open Call: Aalborg deltager i det landsdækkende projekt Walking Landscapes 2021.

Walking Landscapes kobler kunst og natur med et program af i alt 130 kunstnerskabte vandringer gennem vidt forskellige danske landskaber i perioden juni til oktober 2021. Vandringerne gennemføres fortløbende fra medio juni til medio oktober, 10 dage i hver kommune.

I Aalborg finder Walking Landscapes sted fra 21. juni til og med 10. juli 2021.

Kunstnerne skal vandre 12 timer gennem forskellige landskaber og sender livstegn via live-stream hver time. Disse nedslag kan være en performance, fortælling, samtale/møde, interaktion, indsamling af materiale, m.v. helt afhængig af konceptet.

Der søges stor kunstnerisk diversitet i projektet. Denne Open Call er derfor henvendt til både performere/iscenesættere, dansere/koreografer, billedkunstnere, musikere/komponister/lydkunstnere, forfattere/dramatikere, (landskabs-)arkitekter, film- og fotokunstnere, scenografer, designere/kunsthåndværkere og andre med relevante kunstfaglige og kunstrelaterede kvalifikationer og erfaringer inden for samtidskunst.

Projektet forudsætter, at kunstneren har interesse for og kan arbejde med temaet ”landskaber”. Kunstneren opfordres til at se dette som en mulighed for at deltage i et kunstnerisk, tværfagligt udviklingsprojekt med fokus på at udvikle og opkvalificere den stedspecifikke vandringskunst.

Kunstneren skal have kendskab til den by/egn, han/hun vandrer i. Udover Aalborg deltager blandt andet følgende kommuner: Bornholm – Frederikshavn/Skagen – Nykøbing Falster/Guldborgsund – Randers – Roskilde – Silkeborg – Vejle – Viborg – Vordingborg/Møn – Aabenraa og Aarhus

Informationsmøde: 8. februar 2021
Der holdes uforpligtende online informationsmøde for interesserede kunstnere, hvor projektet og processen præsenteres i detaljer, og hvor I kan stille spørgsmål: Mandag 8. februar kl. 16.00-17.30.
Tilmelding til informationsmøde sendes til: landskab@kit.dk
Informationsmødet foregår via Zoom

Ansøgning
Deltagende kunstnere har en relation/tilknytning til de kommuner, de søger om at skabe til. Hver kunstner gennemfører én vandring, men kan søge om at deltage i op til 3 forskellige kommuner under forudsætning af, at den lokale tilknytning er på plads. Lokal tilknytning kan f.eks. være at være bosiddende, have sommerhus i området, besøge stedet jævnligt, være opvokset, have arbejdet intensivt i området, m.m.

Ansøgningen skal indeholde:
– Ansøgningsskema (downloades HER)
– CV
– Links til fotos/video af tidligere arbejde (alternativt kan en portfolio med fotos vedhæftes som pdf)

Ansøgningsfrist for interesserede kunstnere er 15. februar 2021.
Ansøgningen sendes til denne mailadresse: landskab@kit.dk

De deltagende kunstnere vælges i fællesskab af Metropolis samt de kunstfaglige partnere i de enkelte kommuner. Der kan forventes svar på ansøgninger senest 1. april.

Link til open call: www.metropolis.dk/open-call-walking-landscapes

Om Walking Landscapes
Walking Landscapes er en kunstnerisk kortlægning af 12 helt forskellige landskaber, der kan rammesætte den ønskede dialog mellem kunst og natur: naturlandskaber, kulturlandskaber og bylandskaber – midt mellem by og land.

Formålet med vandringerne er at fortolke og formidle de valgte landskaber gennem vidt forskellige kunstneriske perspektiver. Ud over de lokale potentialer ser vi projektet som en landsdækkende manifestation og symbolsk handling i en tid, hvor mennesker og natur skal finde en ny balance.

Kunsten kan bidrage med vigtige perspektiver på samfundsudviklingen og -situationen. Dette projekt giver mulighed for at udvikle ny kunstpraksis, nye fortællinger, ny stedsbevidsthed og nye fremtidsperspektiver.

Vandringerne tilrettelægges og formes af de enkelte kunstnere i relation til det overordnede formål samt de gældende dogmer (se nedenfor).

De specifikke landskaber/områder i hver kommune, hvor der vandres, vælges i samarbejde med kommunen og de lokale partnere.

Konceptet bygger på Metropolis’ erfaringer med Walking Copenhagen i sommeren 2020 – et projekt skabt som en kunstnerisk manifestation i en coronatid med 100 deltagende kunstnere. Se hjemmesiden for inspiration og eksempler på vandringer: WALKING COPENHAGEN www.metropolis.dk

Der arbejdes både med online-publikum gennem live-stream og med mulighed for at deltage live. Det er op til den enkelte kunstner at finde et greb for publikumsdeltagelse, der passer til konceptet samt til gældende corona-restriktioner. F.eks. fælles vandring på dele af ruten, publikum på enkelte stop/steder, en vandringsguide til at vandre på egen hånd, etc.

Dogmer for vandringen
Vandringen varer 12 timer – vandringen skabes og gennemføres af én kunstner, som dog kan arrangere møder undervejs – kunstneren sender livstegn via live-stream hver time – der udvikles et koncept for live publikumsdeltagelse

De inviterede kunstnere honoreres med kr. 10.000. Der holdes i hver kommune en forberedende heldagsworkshop plus introduktion til udstyr/streaming for de deltagende kunstnere samt løbende mentoring/sparring efter aftale. Der afholdes desuden jævnligt online inspirations-sessions med fagfolk inden for natur/kunst og andre relevante felter.

Metropolis
Metropolis er en international platform for performance og kunst i det offentlige rum med base i København og organiseret af Københavns Internationale Teater. Walking Landscapes organiseres og finansieres sammen med de medvirkende kommuner/partnere med støtte fra bl.a. Statens Kunstfond. www.metropolis.dk

Kontakt til Metropolis / Københavns Internationale Teater:
Mail: landskab@kit.dk
Tlf.: 33151564

Flere nyheder

NY LEDELSE PÅ PLADS PÅ AALBORG TEATER

Med de to fastansættelser er teatrets nye ledelse på plads – en ledelse, der som noget nyt siden årsskiftet bliver delt mellem det kunstneriske og det administrative. Aalborg Teater mærker allerede, at der de seneste måneder er tilført værdifuld ekspertise indenfor events, kultur og ledelse.

Læs mere