Skoleforestilling

Aalborg Teater opsætter hvert år en stor skoleforestilling som opleves af ca. 20.000 nordjyske skolebørn.

I sæson 2022/23 skal de nordjyske børn glæde sig til den berømte fortælling om Pinocchio. Den spiller i februar og marts 2023.

Forestillingen udbydes til alle nordjyske skoler og spiller mandag til fredag kl. 10.00 og kl. 12.30 og det samme gælder lørdage.

Billetpriser til skoleforestilling

Elever: 55 kr. pr. billet
Lærere: 30 kr. pr. billet (1 lærer til 30 kr. pr. 10 elever) *

* Dette gælder ikke skoler, hvor der er elever med særlige behov.

Bestil billetter til skoleforestillingen

Udfyld bestillingsformular

Refusion & transport 

Skoler inden for Aalborg Kommune skal benytte sig af de eksisterende ordninger for bustransport i Aalborg Kommune. 

For skoler uden for Aalborg Kommune vil der være en egenbetaling på 15 kr. pr. elev, derefter vil Aalborg Teater dække 50 % af den resterende transportudgift. Der ydes ikke transportrefusion såfremt skolerne benytter egne skolebusser. Transportrefusion ydes kun såfremt der benyttes eksternt vognmandsfirma og der fremsendes kopi af faktura fra vognmandsfirmaet. 

Anmodning om refusion sendes på mail til hm@aalborgteater.dk med angivelse af registrerings- og kontonummer. 

Anmodning om refusion for sæsonen 2022-23 skal være Aalborg Teater i hænde senest 15. juni 2023. Ansøges der efter 15. juni 2023 bortfalder tilskud. 

Aalborg Teater modtager formidlingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket muliggør at billetterne til skoleforestillingen sælges med stor rabat. Der kan derfor ikke opnås yderligere refusion 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev til skoler

Mere teater?

Få nyheder og særlige tilbud fra Aalborg Teater