Skolebestilling – bestil via formular

Skoleforestillingen i sæson 2022/23 er den berømte fortælling om Pinocchio. Den spiller i februar og marts 2023.

Vi anbefaler forestillingen fra 0. – 4. klassetrin. Gratis undervisningsmateriale kan downloades fra primo maj 2022.
Bestil billetter til din klasse via formularen nedenfor.

Når du har afsendt din bestilling, vender vi tilbage med en bekræftelse.

Nederst på siden har vi samlet information om refusion og transport.

Refusion & transport

Skoler inden for Aalborg Kommune skal benytte sig af de eksisterende ordninger for bustransport i Aalborg Kommune.

For skoler uden for Aalborg Kommune vil der være en egenbetaling på 15 kr. pr. elev, derefter vil Aalborg Teater dække 50 % af den resterende transportudgift. Der ydes ikke transportrefusion såfremt skolerne benytter egne skolebusser. Transportrefusion ydes kun såfremt der benyttes eksternt vognmandsfirma og der fremsendes kopi af faktura fra vognmandsfirmaet.

Anmodning om refusion sendes på mail til hm@aalborgteater.dk med angivelse af registrerings- og kontonummer.

Anmodning om refusion for sæsonen 2022-23 skal være Aalborg Teater i hænde senest 15. juni 2023. Ansøges der efter 15. juni 2023 bortfalder tilskud.

Aalborg Teater modtager formidlingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket muliggør at billetterne til skoleforestillingen sælges med stor rabat. Der kan derfor ikke opnås yderligere refusion

Mere teater?

Få nyheder og særlige tilbud fra Aalborg Teater