Teatrets historie

I BYENS MIDTPUNKT
Da jernbanen nåede Aalborg i slutningen af 1860’erne, forestillede man sig den nuværende Jernbanegade som byens nye hovedstrøg. Slagtermester Grøntved var ikke i tvivl om at Aalborgs nye teater skulle ligge på byens nye hovedgade. Teatret blev bygget i 1878, og er i dag hele Nordjyllands teater.

“– ØNSKER DE BILLET I PRISGRUPPE O, P ELLER Q?”
Ved opførelsen kunne teatret rumme næsten 1100 mennesker, fordi en stor del af tilskuerrummet var afsat til billige ståpladser. I dag har Store Scene plads til 460 tilskuere. En af de personer, som har haft størst indflydelse på Aalborg Teaters udvikling, er Julius Petersen. Han var en af provinsens førende teater­direktører og købte i 1882 bygningen af slagtermester Grøntved. Om Grøntveds datter, Anne, var med i købet vides ikke, men i 1884 blev hun gift med Julius Petersen og var i mange år teatrets førstedame.

BLUS PÅ LAMPEN
Julius Petersen (1844-1917) underkastede teatret en stor ombygning. Der blev plads til 500 tilskuere i salen og 370 på balkonen. Scenen blev udvidet, fik scenetårn og snoreloft, ligesom antallet af gasblus blev forøget. Når teatret skulle belyses fuldt, var over 300 gaslamper i brug. Gaslamperne blev skiftet ud i 1921, hvor elektriciteten holdt sit indtog på teatret.

Den 26. marts 1914 fyldte Julius Petersen 70 år. Han skænkede i den anledning teatret til Aalborg by – imod en årlig livrente og en særlig logeplads i teatret, når han måtte ønske det. Kommunen havde ikke just ambitioner om at drive teater men nedsatte et teaterudvalg, som skulle stå for blandt andet vedligehold af bygningerne og udlejning.

HYPPIG UDSKIFTNING I CHEFSTOLEN
Den første teaterdirektør under den nye ordning var Svend Wedel, som drev teatret fra 1915. Han meddelte dog i 1920 at han ikke kunne klare den store husleje. Wedel blev afløst af Aarhus Teaters tidligere direktør Jacob Jacobsen, som snart fik en kompagnon i skuespilleren Peter Kjær. Jacobsen blev dog hurtigt træt af direktørstolen og overlod alt til Peter Kjær, som med svære økonomiske vanskeligheder forlod teatret i 1928. Gerda Christoffersen overtog derefter teatret men opsagde lejemålet i 1932. I en periode herefter måtte aalborgenserne nøjes med kortvarige besøg af skiftende teaterselskaber.

JAKOB NIELSEN – EN FORETAGSOM HERRE
I 1937 fik skuespilleren Jakob Nielsen (1900-1979) fra Betty Nansen Teatret lejemålet. Pengene var små, men det lykkedes byens nye ensemble i den første sæson at præsentere 15 premierer, hvoraf Jakob Nielsen instruerede de 11 og spillede med i de 14. Skuespiller Bjarne Forch­ham­mer blev hurtigt meddirektør, og sammen fortsatte de driften indtil 1940. Da måtte de over­drage teatret til tyskerne, som indrettede det til værnemagts-kino.

AALBORG TEATER FRA BEFRIELSEN OG TIL NU
Så kom 1945, og med kommune- og statstilskud fik Aalborg Teater status som landsdelsscene. Teatret genåbnede den 15. september med Poul Petersen som direktør. Siden har teatret været under både kommunalt og amtsligt styre men hører nu under Kulturministeriet på linie med Odense Teater, Aarhus Teater og Det kgl. Teater. Teaterchefposten har i efterkrigstiden og under skiftende bestyrelser været besat af Bjarne Forchhammer, Karen Marie Løwert, Poul Petersen, Ebbe Langberg, Leon Feder, Daniel Bohr, Mogens Pedersen, Malene Schwartz, Geir Sveaass, Morten Kirkskov og Hans Henriksen.

Teaterdirektører på Aalborg Teater

1878-1915: Julius Petersen
1915-20: Svend Wedel
1920-28: Jacob Jacobsen/Peter Kjær
1928-32: Gerda Christophersen
1932-37: Ingen teaterchef (udelukkende ramme for gæstespil)
1937-38: Jakob Nielsen
1938-40: Jakob Nielsen/ Bjarne Forchhammer
1940-45: Biograf for den tyske besættelsesmagt
1945-54: Poul Petersen
1954-60: Bjarne Forchhammer
1960-65: Karen Marie Løwert
1965-68: Poul Petersen
1968-73: Ebbe Langberg
1973-81: Leon Feder
1981-85: Daniel Bohr
1985-94: Mogens Pedersen
1994-01: Malene Schwarz
2001-11: Geir Sveaass
2011-15: Morten Kirkskov
2015-23: Hans Henriksen
2023 – : Thomas Bjørnager

Mere teater?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om forestillinger og andre events