Aalborg Teaters presseside

Til pressen

Henvendelser fra pressen kan ske til:
Pressemedarbejder Helle Vagner
E-mail: pr@aalborg-teater.dk
Tlf.: 96 31 60 35

PR-chef Thomas Villefrance
E-mail: presse@aalborg-teater.dk
Tlf.: 96 31 60 14 / 25 33 01 14

Om brug af fotos fra forestillingerne
Alle former for offentliggørelse af fotos fra Aalborg Teaters forestillinger må kun ske ved tydelig angivelse af: Aalborg Teater, forestillingens titel og fotografens navn.

Du kan hente højtopløste forestillingsfotos fra den aktuelle forestilling på denne side ca. 1 uge før premieren.

Vi holder pressefotografering ca. 9 dage før premieren.

Billederne må kun anvendes til redaktionelt indhold.


Pressebilleder