Hørehæmmede og kørestolsbrugere

Hørehæmmede

DER ER INSTALLERET FM-MEDHØRSANLÆG PÅ STORE SCENE
Et FM-anlæg er er et trådløst system, hvor signalet fra en mikrofon kan modtages direkte i brugerens høreapparat, på samme måde som en FM radio modtager et signal fra en radiosender. FM-systemet fungerer i princippet på samme måde som en teleslynge, men kan kun aflyttes af den bruger, som har en modtager, der modtager på den kanal, senderen sender på. Er høreapparatet ikke forsynet med FM-modtager, anvendes i stedet en kropsbåren modtager, som diskret kan fastgøres til et bælte eller til tøjet.

Modtager med tilhørende headset udleveres i Billetservice. Det udleverede headset kan anvendes sammen med høreapparatet, eller i stedet for dette.

Kørestolsbrugere

Vi er fleksible, og vil meget gerne hjælpe dig, hvis du har særlige behov. Sidder du i kørestol, vil du få plads i siden af salen, når du ser forestillinger på Store Scene. Lille Scenes publikumsopbygning skifter fra forestilling til forestilling, men vi skal nok finde plads til dig.

Store Scene er godkendt til 4 kørestole
Lille Scene er godkendt til 2 kørestole
Mindste Scene / Borgerscenen er godkendt til 1 kørestol

Det er vigtigt, at du gør opmærksom på, at du sidder i kørestol, når du bestiller din billet.

LEDSAGERBILLETTER
Er du afhængig af en hjælper, kommer denne gratis med, når du kan fremvise et ledsagerkort fra Danske Handicaporganisationer eller et FRI-TID Kort fra Aalborg Kommune. Husk blot at gøre opmærksom på det ved billetbestilling.

Billetter bestilles på tlf. 9631 6020 eller på billet@aalborg-teater.dk.

Har du brug for hjælp?

GIV BESKED
Kontakt Billetservice eller piccoliner/kontrollører før forestillingens start hvis du har brug for, at vi tager særlige hensyn til dig.

Aalborg Teaters piccoliner og kontrollører er uddannet førstehjælpere, og i forhuset har vi førstehjælpsudstyr og hjertestarter.

hjertestarter_logo

Mere teater?

Få nyheder og særlige tilbud fra Aalborg Teater