Store Scene

Genre: Debat

Censur og selvcensur

Gratis arrangement
  • 7. februar 2018

  • Varighed

    Ca. 2 timer inkl. pause

Forestillinger

Optakt til Kulturmødet 2018

Hvad må vi sige?
Kan vi stadig sige hvad som helst fra en scene og skrive hvad som helst i en forskningsrapport?
Hvem bestemmer over hvem, og over hvad vi må sige?
Hvor går grænserne?
Og er vi bevidste om at der måske findes grænser?

Censur og selvcensur i kunst og videnskab
Censur og selvcensur er en væsentlig del af vores hverdagsliv, ikke blot på den politiske arena. Men også indenfor kunst, kultur og forskning bliver censur og selvcensur en større og større magtfaktor. Kunst, kultur og forskning har mange lighedspunkter og fælles vilkår – begge påberåber sig integritet og uafhængighed samtidig med at de til stadighed bliver mere og mere afhængige af finansiering og støtte fra både det offentlige og det private.

Økonomisk afhængighed
Giver denne økonomiske afhængighed anledning til såvel censur som selvcensur? Kan vi – med offentlig eller privat støtte – stadig tillade os at sige hvad der ligger os på sinde fra scenen? Eller publicere forskningsresultater der måske ikke er com il faut i forhold til vores økonomiske mæcener?

Censur og demokrati
Kan man forestille sig åbenhed omkring censur og selvcensur eller manipuleres disse to ting ubevidst ind i det vi alle opfatter som et åbent demokratisk samfund? Hvad vil en øget censur og selvcensur betyde for samfundet som helhed? Og hvad betyder i grunden de sociale mediers magt i forhold til vores åbenhed?

Panelet består af:
Billede- og rumkunstner Jens Galschiøt
Forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch
Politiker (og formand for Børne- og Kulturudvalget på Mors) Tore Müller
Lektor v. Aalborg Universitet, Ph.d., Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Anders Petersen
Lektor v. Aalborg Universitet, Ph.d., Institut for Kultur og Globale Studier, Susi Meret
Professor v. Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab, Henning Jørgensen

Samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen er moderator.

Der vil være kunstneriske indslag undervejs.

Arrangeret af Aalborg UniversitetKulturmødet og Aalborg Teater

Publikum mener

Irene Pedersen

8. February 2018

Julie Vogel

Et godt initiativ til et meget vigtigt emne, hvor god faglighed og vigtige pointer kom frem i lyset. Jeg kunne dog godt have ønsket, at panelet ikke udelukkende bestod af (mandlige) repræsentanter fra den magtbesiddende elite, der jo ofte kan blive lidt privilegieblinde.

8. February 2018

Vivi & Michael Olesen

En spændende debat, omkring emne “Censur og selvcensur” med et Panel der var på stikkerne. En fantatiske optakt til kultur-mødet på Mors.

8. February 2018

Vivi & Michael Olesen

En spændende debat, omkring emne “Censur og selvcensur” med et Panel der var på stikkerne. En fantatiske optakt til kultur-mødet på Mors.

8. February 2018

Gytte Saabye

Det var en meget fin aften med gode diskussioner. Den manglende stjerne skyldes, at der kun var mandlige deltager fra en verden, hvor der trods alt efterhånden er mange kvinder med samme uddannelse. Aftenen gav inspiration til at tage til Mors til kulturmødet i sommeren 2018. Godt, at arrangementer blev afholdt i vores hyggelige Aalborg Teater, som vi er en del, der synes, at det vil være synd at flytte til Cloud City ( eller Spritten i folkemunde)

8. February 2018

Immanuel

Det var en god debat mellem velformulerede paneldeltagere, der var både skarpe og havde humor.

8. February 2018

Hanne Baden

Atter i år var det en god oplevelse at overvære formødet til Kulturmødet på Aalborg Teater. 5 indsigtfulde og debatlystne paneldeltagere diskuterede censur og selvcensur. Det var tankevækkende at høre, at de – med nuancer – var enige om, at magtelitens censur igennem de sidste 20 år har været så effektiv, at den har medført en udbredt selvcensur i både kunst og videnskab. Dermed har selvcensuren overflødiggjort censuren. Heldigvis havde de alle en god humor. Ellers havde det været en mørk affære. Men vi gik tankefulde hjem efter debatten.

8. February 2018

Kristina

Rigtig spændende arrangement

8. February 2018

Caroline

Det var en god og indsigtsgivende forestilling, som satte debatten i perspektiv. Dog kunne panelets deltagere være mere forskellige

8. February 2018

Mere teater?

Få nyheder og særlige tilbud fra Aalborg Teater