Store Scene

Debat

Censur og selvcensur

Køb billet
Gratis arrangement
  • 7. februar 2018

  • Varighed

    Ca. 2 timer inkl. pause

Forestillinger

Optakt til Kulturmødet 2018

Hvad må vi sige?
Kan vi stadig sige hvad som helst fra en scene og skrive hvad som helst i en forskningsrapport?
Hvem bestemmer over hvem, og over hvad vi må sige?
Hvor går grænserne?
Og er vi bevidste om at der måske findes grænser?

Censur og selvcensur i kunst og videnskab
Censur og selvcensur er en væsentlig del af vores hverdagsliv, ikke blot på den politiske arena. Men også indenfor kunst, kultur og forskning bliver censur og selvcensur en større og større magtfaktor. Kunst, kultur og forskning har mange lighedspunkter og fælles vilkår – begge påberåber sig integritet og uafhængighed samtidig med at de til stadighed bliver mere og mere afhængige af finansiering og støtte fra både det offentlige og det private.

Økonomisk afhængighed
Giver denne økonomiske afhængighed anledning til såvel censur som selvcensur? Kan vi – med offentlig eller privat støtte – stadig tillade os at sige hvad der ligger os på sinde fra scenen? Eller publicere forskningsresultater der måske ikke er com il faut i forhold til vores økonomiske mæcener?

Censur og demokrati
Kan man forestille sig åbenhed omkring censur og selvcensur eller manipuleres disse to ting ubevidst ind i det vi alle opfatter som et åbent demokratisk samfund? Hvad vil en øget censur og selvcensur betyde for samfundet som helhed? Og hvad betyder i grunden de sociale mediers magt i forhold til vores åbenhed?

Panelet består af:
Billede- og rumkunstner Jens Galschiøt
Forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch
Politiker (og formand for Børne- og Kulturudvalget på Mors) Tore Müller
Lektor v. Aalborg Universitet, Ph.d., Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Anders Petersen
Lektor v. Aalborg Universitet, Ph.d., Institut for Kultur og Globale Studier, Susi Meret
Professor v. Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab, Henning Jørgensen

Samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen er moderator.

Der vil være kunstneriske indslag undervejs.

Arrangeret af Aalborg UniversitetKulturmødet og Aalborg Teater

Mere teater?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få informationer om forestillinger og andre events