Forpagtning

Tilbudmateriale: Forpagter til Aalborg Teaters Teatercafe og kantine

Aalborg Teater søger en forpagter, der med respekt for teatrets særlige karakter, har en idé og et driftskoncept, der som minimum kan tilpasses teatrets besøgende og sæsonudsving. Udbuddet af driften af Cafeen sker for en 4-årig periode startende 1. januar 2018 og med mulighed for forlængelse i op til yderligere 2 år.

Tilbuddet skal være Aalborg Teater i hænde senest 14. maj 2017.

Download tilbudsmateriale