Nordjysk tragikomisk teater-serie-saga – henvendelse Henrik Szklany

I foråret 2023 sker der noget, der aldrig før er sket. Ikke i Aalborg, ikke i Danmark. På Aalborg Teater har vi nemlig premiere på en sammenhængende saga, en teaterserie, der udspiller sig over tre hele forestillinger. Dette er kun muligt på et teater som Aalborg Teater, hvor alle de forestillinger, vi selv producerer fra A til Z, bliver gemt og spillet gennem flere år.

Teater for Nordjylland – lavet her på stedet

Samarbejdet mellem Henrik Szklany og Aalborg Teater går helt tilbage til efteråret 2012. Dengang var han stadig studerende ved dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater, og ligesom to andre studerende, skrev han dengang en enakter til forestillingen Ind under jul. Szklanys enakter hed Og nisserne, og den handlede om en lille gruppe hjemløse, der måske i virkeligheden var en slags nisser. Vi var alle ganske begejstrede for hans enakter, og vi fortsatte samarbejdet, idet vi forsøgte at drage fordel af, at vi er et selvproducerende teater, der kan skræddersy forestillinger til vores publikum helt fra begyndelsen af en proces. Derfor talte vi med ham om en idé, der handlede om fodbold. Kan man lave teater, der er målrettet mænd, måske om fodbold, måske endda om AaB? Det tænkte Szklany, at man godt kunne, og det blev til forestillingen Altid for AaB. Idéen kom fra vores daværende teaterdirektør, Morten Kirkskov, der nu på det Kgl. Teater har fået idéen igen i form af forestillingen Fodbold, fodbold, fodbold, som vi for øvrigt også havde besøg af som gæstespil i efteråret.

Vi fortsatte samarbejdet med Szklany i de efterfølgende sæsoner, og omkring 2017 kom han – efter en længere dialog med teatret med flere veje og afveje – med en helt ny idé: Hvad med at skrive en god, ”gammeldags” historie om en familie fra underklassen. Szklany gik i gang, og inspireret af Tennessee Williams’ Omstigning til Paradis, hvor der også uventet kommer en søster på besøg, skrev han de første udkast til Alle mulige ting til salg. Den fik premiere på Lille Scene i Martin Nyborgs instruktion, og forestillingens humoristisk-tragiske behandling af emner som tvangsauktion, aktivering og nødvendigheden af godt naboskab vakte stor genklang blandt publikum. At vi spillede på nordjysk var noget relativt nyt, og det er også noget, vi kun kan gøre med egenproduktioner.

I 2019 opstod idéen om en efterfølger. Ikke en helt anden historie med beslægtet emne, men en ægte efterfølger, dvs. en historie om, hvad der så mere skete med karaktererne fra Alle mulige ting til salg Anita, John og alle de andre. I mellemtiden var vi på teatret i fuld gang med at omstille produktionen. Hidtil havde vi spillet forestillingerne i det, der hedder ”en suite”, ligesom alle andre teatre i Danmark gjorde og stort set alle stadig gør. Det vil sige, at man har premiere, spiller hver aften i en måneds tid, og derpå kasserer alt og har premiere på en ny forestilling. I stedet begyndte vi at spille i ”repertoire”, det vil sige at vi holdt op med at kassere alle forestillingerne, og i stedet gemte vi scenografi, kostumer osv. så vi kunne beholde vores egen-produktioner og spille dem igen. Nu havde vi endelig rent faktisk noget på repertoiret. For eksempel Alle mulige ting til salg, som vi så kunne spille igen i samme sæson, som den nye del, der kom til at hedde Revolution i kommunen. Det viste sig, at interessen for begge forestillinger var stor nok til, at vi i sæsonen efter flyttede begge dele op på Store Scene, hvor vi altså nu også får premiere på tredje og sidste del af sagaen om Anita. Samtidig med at vi stadig spiller de to første dele. 

Indholdet er præget af det sociale engagement, som har kendetegnet Szklanys arbejde helt fra begyndelsen i Og nisserne. Han stiller sig nemlig også i denne saga på de allersvagestes side, ser verden fra deres perspektiv og ”låner” dem sin stemme og sin poesi, hvorved de får en helt særlig kraft og et imponerende sprogligt overskud. Selvom deres kamp er lige så håbløs som myrens kamp mod elefanten, klør de på med aldrig svigtende vedholdenhed. De kæmper for hus, barn og alderdom, og det er hver gang bogstaveligt talt med livet som indsats. Og så lykkes de tre tekster med en overraskende blanding af tragik og komik. Dramaturgisk set er alle teksterne tragedier, hvor alting udvikler sig ubønhørligt og uundgåeligt fra skidt til værre. Myren kan ikke tage kvælertag på elefanten – den bliver bare trampet flad. Men skildringen af den fladtrampede myres insisteren er så morsom, og så underholdende, at latteren ikke kan holdes tilbage. Vi ler – ikke ad, men med Anita & Co. Helt indtil allersidst, hvor elefantens, samfundets og systemets virkelighed sætter sig igennem. Den tragikomiske oplevelse, som man nu kan få i fuld længde, alle tre forestillinger, den oplevelse bør ingen nordjyde eller andet godtfolk snyde sig selv for.

Mere baggrundsmateriale