Periferi er centrum

Af Teaterdirektør Hans Henriksen
Bragt i Nordjyske 25. september 2017

Aalborg Teater står foran store forandringer. Teatret skal finde sit nye ståsted, sin nye placering i en by med et langt større kulturudbud end for bare få år siden. Der er planer om at flytte Aalborg Teater til ”Spritten”, og bliver dette en realitet vil det placere Aalborg rent kunstnerisk i en helt ny sammenhæng af international karakter. For at realisere dette har Aalborg Teater sat gang i en række forskellige processer og tiltag. Aalborg Teater vil gerne kunne præsentere og tilbyde det nordjyske teaterpublikum et større udbud af forestillinger med de ypperste producenter og kunstnere, således at det også i Nordjylland bliver muligt at opleve det bedste af det teater der produceres i Danmark og internationalt. Kort sagt skal større udbud og flere samarbejder medvirke til at løfte teatret til en af Danmarks betydeligste platforme for scenekunst.

Dette kræver en større organisatorisk omlægning af teatrets drift. Omlægningen vil gøre organisationen Aalborg Teater mere fleksibel. Vi vil kunne opbevare vores forestillinger i en længere periode, og teatret vil kunne indgå samarbejder med andre kulturproducenter og dermed præsentere flere gæstespil, således at udbuddet af teateroplevelser øges og forbedres betydeligt.

Teatret er afhængig af at være i en konstant kunstnerisk udvikling. Det skal vi være dels for at opfylde vores forpligtelser som landsdelsscene, dels for til stadighed at være i front i forhold til den kunstneriske udvikling, og den placering er vi nødt til at have, da vi tror på at Aalborgs publikum har et stort ønske om at blive udfordret rent kunstnerisk. Hvis teatret ikke er i eller kan være i en kunstnerisk udvikling, risikerer vi, at de faciliteter og teknisk udstyr som et nyt teater vil indeholde, ikke anvendes og udnyttes på et niveau og i en udstrækning, som var den oprindelige hensigt, hvilket vil resultere i, at Aalborg Teater ikke vil kunne indfri de ambitioner, som teatret har om at være en markant aktør, ikke blot på den nationale, men også den internationale arena.

Alle udviklingsprojekter er forbundet med visse risici. Der er en risiko for ikke at lykkes, og i kunstens verden er der også en risiko for ikke at blive forstået. Både af såvel publikum som kritikere. Sådanne risici skal Aalborg Teater også tage i fremtiden, for gør vi ikke dette, tager vi heller ikke ansvaret for vores fælles fremtid. Vi håber og tror på at vores publikum skal være en del af denne rejse. Aalborg Teater skal også i fremtiden tilbyde publikum både det velkendte og det de drømmer om, begge dele af højeste kvalitet. I denne sæson, som vi lige har taget hul på, vil publikum kunne opleve en klassisk familiemusical, i både form og indhold, når vi præsenterer succesforestillingen ”Rockulven”. Desuden er både ”The Sound of Music”, ”Lang dags rejse mod nat” og ”West Side Story” på plakaten. Med disse forestillinger tilbyder vi det ypperste; her vil publikum få det de forventer, både med hensyn til form og kvalitet. Samtidig vil Aalborg Teater fortsætte med også at udfordre, og vi er af den overbevisning, at det nordjyske teaterpublikum er rede og villige til at udvikle sig kunstnerisk sammen med teatret, og det til trods for at det teater vi laver ikke altid umiddelbart falder i alles smag.

Jeg mener, at Aalborg for øjeblikket befinder sig på et meget spændende sted rent udviklingsmæssigt. Byen har med hastige skridt udviklet sig fra industriby til vidensby. Aalborg har også ambitioner om at blive en kulturby. Jeg tror på, at Aalborg har potentialet til at blive en kulturby, og endda af internationalt format. I kunstverdenen var der længe et slogan der lød ”Periferi er centrum”. Det var udfra den betragtning at noget af det bedste og mest nyskabende indenfor kunst og kultur i en periode ikke udelukkende kom fra de store kulturelle metropoler som Paris, Berlin eller London (eller København), men derimod blev udviklet, fremelsket og skabt i periferien. Periferien kan noget helt andet end centrum når det gælder kunstnerisk udvikling; koncentration, dedikation og målrettethed. I periferien kan der satses mere markant og tydeligt, men disse satsninger kræver at man er i stand til at løfte de store projekter, såvel på indholdssiden, som hvad angår udvikling og aktiviteter.

Hvis Aalborg skal have en fremtid som kulturby skal Aalborg Teater ikke kun være et godt teater i Danmark, hvor man kan som publikum kan opleve kendte titler iscenesat med høj kvalitet og med gode skuespillere på rollelisten, nej, Aalborg Teater skal også være det teater som markerer sig og er kendt som det danske teater, der er helt i front med hensyn til kunstnerisk udvikling, det teater som kan og tør løbe risici og som har en helt klar og tydelig kunstnerisk profil. Det er altid vanskeligt at vinde gehør for og slå igennem med sådanne ambitioner og resultater på kort sigt. På lang sigt er det dog det eneste der kan sikre Aalborg Teaters eksistens i fremtiden. Først da vil vi kunne tages alvorligt i en international sammenhæng, og først da vil Aalborg kunne kalde sig for en kulturby. Men det kræver som sagt en indsats og at vi er villige til at hæve os op i helikopterperspektiv for at forstå hvad det er Aalborg Teater skal kunne præsentere i fremtiden, og derudover indtænke Aalborg Teater i de visioner Aalborg har for byen som en fremtrædende kulturby. Og i min verden handler det om kunstnerisk udvikling og ikke mindst internationalisering. Jeg håber inderligt at det nordjyske teaterpublikum med interesse vil følge med på denne rejse, samtidig med at de bliver underholdt, rørt og berørt af den gode kvalitet og de gode forestillinger i alle genrer med og uden kunstnerisk udvikling som ambition.

Aalborg Teater skal i fremtiden ikke blot være et unikt og førende teaterhus med unikke teateroplevelser, vi skal samtidig udvikle os til også at være et centralt, kulturelt mødested i både byen og landsdelen – en katalysator og facilitator for den debat og samtale, som scenekunsten skaber og som er vigtig for at Aalborg og Nordjylland hænger sammen og udvikler sig i den retning vi ønsker os for fremtiden. Aalborg Teater har en rig og lang historie, som vi alle skal være bevidste om, men teatret har også tidligere taget kvantespring og vi vil gøre det igen, gerne sammen med alle nordjyder.

Lyst til mere teater?

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få seneste nyt fra teateret.

Mere baggrundsmateriale